Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

De heer Anton J.M. de Vilder, Voorzitter
Telefoon: 06-13.207.520 of e-mail: a.de.vilder@kpnplanet.nl


Mevrouw Els M.J. Wamsteeker, secretaris
Telefoon: 020-642.03.12 of e-mail: ewamsteeker@12move.nl

De heer drs. Henri L.M. Defoer, penningmeester
Telefoon: 030-271.45.42 of e-mail: henri.defoer@inter.nl.net

U kunt ze direct bereiken op de vermelde telefoonnummers en e-mailadressen.